Кафедра пропедевтики терапевтичної стоматології

Про кафедру

Мета діяльності кафедри – підготовка майбутніх висококваліфікованих фахівців (лікарів-стоматологів) для системи охорони здоров’я.
Стратегія кафедри - побудована на спроможності професорсько- викладацького складу кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології формувати високоосвічених майбутніх лікарів-стоматологів, які володітимуть практичними навичками найвищої якості,здатністю до постійного творчого пошуку щодо удосконалення своїх професійних здібностей.
Завдання кафедри:
- організація освітнього процесу на засадах компетентісного, особистісно-орієнтованого, інтегративного підходів;
- створення умов для інтелектуально-творчого розвитку та реалізації внутрішнього потенціалу всіх суб’єктів освітнього процесу;
- усебічна підтримка творчої ініціативи здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників;
- пропагування загальноєвропейських, національних і професійних цінностей.

Ткаченко Ірина Михайлівна

Ткаченко Ірина Михайлівна

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри

Освіта: вища медична, спеціальність «терапевтична-стоматологія», "стоматологія". У 1995 році закінчила стом...

Сидорова Алла Іванівна

Сидорова Алла Іванівна

кандидат медичних наук, доцент кафедри

Освіта: вища медична, спеціальність «терапевтична-стоматологія». У 1984 році закінчила з відзнакою стоматол...

Марченко Ірина Ярославівна

Марченко Ірина Ярославівна

кандидат медичних наук, доцент

Освіта: вища медична, спеціальність «терапевтична-стоматологія». Закінчила стоматологічний факультет Полтав...

Корисні ресурси

ПДМУ